Ben Bu Cihana Sığmazam

Ben Bu Cihana Sığmazam

Series Cast 9 Credits

Oktay Kaynarca as Cezayir Türk

Oktay Kaynarca

as Cezayir Türk
Ebru Özkan Saban as Leyla Türk

Ebru Özkan Saban

as Leyla Türk
Pelin Akil as Firuze Türk

Pelin Akil

as Firuze Türk
Ali Seçkiner Alıcı as Kurban Baba

Ali Seçkiner Alıcı

as Kurban Baba
Işıl Yücesoy as Gülendam Türk

Işıl Yücesoy

as Gülendam Türk
Ragıp Savaş as Atakan

Ragıp Savaş

as Atakan
Hakan Karahan as Dumrul Bey

Hakan Karahan

as Dumrul Bey
Kerem Kupacı as Ethem Marna

Kerem Kupacı

as Ethem Marna

Series Directed By

Series Writing Credits

Mahinur Ergun
Mahinur Ergun
Screenwriter
Ali Can Yaraş
Ali Can Yaraş
Screenwriter