Skip to content
Gönül Dağı

Gönül Dağı

Series Cast 19 Credits

Berk Atan

Taner

Melis Sevinç

Selma 2023 - 2024

Yavuz Sepetçi

Ci̇ri̇tçi̇ Abdullah

Ege Aydan

Müni̇r Başkan

Feyza Işık

Döndü

Ulviye Karaca

Gülsüm

Erdal Cindoruk

Ağitçi Hüseyi̇n

Ali Düşenkalkar

Düğüncü Muammer

Nuri Gökaşan

Di̇şçi̇ Musa

Sercan İnceer

Seyfetti̇n

Ecem Özkaya

Zahi̇de

Gülsim Ali

Di̇lek

Series Directed By