Skip to content

My List: Zina, entrika dizileri

Zina, toplumun etik anlayışlarıyla uygun olmayan cinsel ilişki veya evli olmayan kişiler arasındaki cinsel ilişki. "Zina" kelimesi beraberinde söz konusu cinsel ilişkinin meşru olmadığı anlamını getirir; insanlık tarihi boyunca çeşitli kültür ve dinlerde zina cezayı gerektiren bir suç olarak görülmüştür. Entrika, bir işi sağlamak ya da bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, desise, hile. Entrika çevirmek Entrika, dolantı Entrika çevirmek, gizli bir çalışma, oyun kumpas, düzen ve dalavere çevirerek kişi veya kişilerin olumsuz duruma düşmelerine, mağdur olmalarına ve zarar görmelerine sebep olan kişi ya da kişilerin yaptıkları eylemin tümüdür. Entrika çevirerek başkalarına zarar vermek, kişilerin olumsuz durumlara düşmelerine sebep olmaktır.
List by Alara Tunc List by Alara Tunc 2 years ago • 3 dizis 58 Views Share